ଶୁଖିଲା ନେଲପଲିସ୍ କୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ

ଶୁଖିଲା ନେଲପଲିସ୍ କୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ
boldsky

ହାତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ନଖରେ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାନ୍ତି | ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ ରଖିବାବେଳେ ଶୁଖିଯାଏ | ମହିଳାମାନେ ଶୁଖିଲା ନେଲପଲିସ୍ କୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି | ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶୁଖିଲା ନେଲପଲିସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଠିକ କରାଯାଇପାରେ ? ତେବେ ଶୁଖିଲା ନେଲପଲିସକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଟିପ୍ସ  ସମ୍ପର୍କରେ...

ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନେଲପଲିସ୍ :
ନେଲପଲିସ୍ କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶୁଖିଯାଏ କିମ୍ବା ଏହା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେଲପଲିସ ଶୁଖି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନ ଫୋପାଡି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ | ନେଲପଲିସ୍ କୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ | ଏହା ଦ୍ୱାରା ନେଲପଲିସ ପୁଣିଥରେ ଠିକ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ନଖରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ |

ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ନେଲପଲିସ୍ :
ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ନେଲପଲିସ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି | ଫ୍ରିଜରେ ନେଲପଲିସ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ | ଫ୍ରିଜରେ ନେଲପଲିସ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଶୁଖିଯାଏ |

ଗରମ ପାଣି:
ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନେଲପଲିସ୍ କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଏକ ପ୍ୟାନରେ କିଛି ପାଣି ଗରମ କରନ୍ତୁ | ଏହାପରେ ନେଲପଲିସ୍  କୁ ସେହି ପାଣିରେ ୨୦ ମିନିଟ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ | ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେଲପଲିସ୍  ଠିକ ହୋଇଯିବ | ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ନଖରେ ଲଗାଇପାରିବେ | ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ନେଲପଲିସ୍ କୁ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡା଼ଇବେ ନାହିଁ | ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ନେଲପଲିସ୍ କୁ ବୁଡା଼ଇବେ |

ଥିନରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ :
ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନେଲପଲିସ୍ କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଥିନରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଶୁଖିଲା ନେଲପଲିସରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ବୁନ୍ଦା ଥିନର ମିଶାନ୍ତୁ | ଏହାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେଲପଲିସ୍ ଠିକ ହୋଇଯିବ | ଅନେକ ମହିଳା ଶୁଖିଲା ନେଲ ପେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନେଲପଲିସ୍ ରିମୁଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନେଲ ପେଣ୍ଟ ରିମୁଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେଲ ପେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ |